PARTNERI A CERTIFIKÁCIA

DNV Bussiness Assurance je jedným z popredných svetových certifikačných orgánov.
Spolupracujú so zákazníkmi na zabezpečení výkonnosti ich produktov, procesov a celej organizácie prostredníctvom certifikácie, hodnotenia a vzdelávania.
Pomáhajú svojim zákazníkom vytvárať platformu pre udržateľnú výkonnosť.
 
Achilles identifikuje, kvalifikuje, vyhodnocuje a monitoruje dodávateľov po celom svete.
Buduje a podporuje komunity dodávateľov a nákupcov v rôznych priemyselných sektoroch vytvárajúc tak jedinečné a silné globálne siete.
Ich služby pre podporu obstarávania pomáhajú vytvárať možnosti pre obchod a znižovať risk v dodávateľskom reťazci.