Kritická infraštruktúra

HRU

Aplikácia pre podporu procesu hodnotenia rizík údržby.

Hodnotenie rizík údržby je aplikácia na zjednodušenie, unifikovanie a zdokonalenie procesu hodnotenia rizík údržby. Aplikácia obsahuje číselník otázok na ktoré analytik pri analýze rizík konkrétnej činnosti odpovedá. Na základe jeho odpovedí aplikácia ponúka pravdepodobné riziká ako aj nápravné opatrenia k ich eliminácii, alebo minimalizácii. Výstupom práce analytika je tlačová zostava, ktorá je záväzná pre pracovníkov, ktorý budú daný údržbársky zásah realizovať.

Charakteristiky

 • Otvorenosť

  vstupy pre analytické činnosti sú otvorené editácii (otázky, riziká, protiopatrenia)

 • Bezpečnosť

  prístup k jednotlivým funkciám aplikácie je riešený na základe používateľských oprávnení

 • Intuitívnosť

  s aplikáciou dokážu pracovať aj menej počítačovo zdatný používatelia

 • Efektívnosť

  aplikácia obsahuje podporné funkcionality zrýchľujúce prácu ako napr. výpis súvisiacich zariadení, predvypĺňanie, duplikáciu atď.

Ďalšie projekty

DRS

Databanka riadeného starnutia - podpora procesov zabezpečenia spoľahlivosti.

IS METEO

Systém na zaznamenávanie meteorologických veličín.