Kritická infraštruktúra

DRS

Databanka riadeného starnutia - podpora procesov zabezpečenia spoľahlivosti.

Databanka riadeného starnutia je modulovateľný informačný softvér zameraný na podporu procesov zabezpečujúcich spoľahlivosť zariadení. Sledovanie a vyhodnocovanie spoľahlivosti zariadení za účelom predĺženia životnosti zariadení ako aj zabezpečenia finančne efektívnej prediktívnej údržby, si vyžaduje zbieranie a vyhodnocovanie veľkého množstva rôznorodých dát a práve pre tento účel slúži softvér DATABANKA RIADENÉHO STARNUTIA. Jej architektúra umožňuje sledovanie a vyhodnocovanie veľkého množstva zariadení a technológií. Jej modulárnosť uľahčuje pridelenie jednotlivých činností samostatným profesijným skupinám, so zameraním sa na to, čo je aktuálne v procese spoľahlivosti zariadení dôležité pre Váš podnik.

Moduly

 • Zariadenia

  modul slúžiaci na evidenciu rôznorodých zariadení (od uzatváracích armatúr, čerpadlá, kompenzátory objemu až po parogenerátory a tlakovú nádobu reaktora)

 • PSO a TVD

  moduly slúžiace na sledovanie a vyhodnocovanie stavu potrubí

 • Elektro

  modul na vyhodnocovanie elektrických vodičov

 • Stavebný modul

  modul pre podporu sledovania životnosti stavebných konštrukcií

 • Kvalifikácia a seizmická kvalifikácia

  modul pre podporu kvalifikácie zariadení

Ďalšie projekty

IS ODPADY

Aplikácia pre podporu procesu správy odpadového hospodárstva.

HRU

Aplikácia pre podporu procesu hodnotenia rizík údržby.