Zabezpečenie a prevádzka IT infraštruktúry

Cieľ

Klient potreboval zabezpečiť dobudovanie infraštruktúry pre výstavbu energetického diela a súčasne požadoval poskytovanie kompletných servisných ICT služieb. Objem pripojených klientských staníc vzrástol približne štvornásobne. V priebehu riešenia vznikla aj požiadavka na prevzatie správy serverov.

Prínosy

Klient nemusí budovať na prechodné obdobie výstavby svoje IT oddelenie a má takýmto spôsobom zabezpečené flexibilné ICT služby v priaznivom pomere výkony / náklady.