Kritická infraštruktúra

IS ODPADY

Aplikácia pre podporu procesu správy odpadového hospodárstva.

IS ODPADY je aplikácia vyvinutá pre podporu procesov príjmu, evidencie a ďalšieho nakladania s odpadmi a odpadovými vodami u pôvodcov, zneškodňovateľov, výkupcov, sprostredkovateľov alebo iných subjektov zaisťujúcich evidenciu, bilancovanie a spracovanie štatistických hlásení. Aplikácia je primárne zameraná na evidenciu odpadov a odpadových vôd a čiastočne na ekonomickú stránku nakladania s odpadmi a odpadovými vodami. Proces príjmu a evidencie odpadu sa s touto aplikáciou stáva jednoduchý a rýchly.

Ďalšie projekty

PQS

Softvér na podporu procesov trvalého zlepšovania kvality a efektívnosti podniku

DRS

Databanka riadeného starnutia - podpora procesov zabezpečenia spoľahlivosti.