Kritická infraštruktúra

IS ASSIK

Aplikácia pre evidenciu kontrol na zariadeniach.

IS ASSIK je modulovateľný informačný softvér zameraný na plánovanie, evidenciu a archiváciu kontrol na zariadeniach. Je prispôsobený procesom jadrovej elektrárne a modulárne rozdelený na logické celky podľa typov kontrol a zariadení, na ktorých sa jednotlivé kontroly vykonávajú. Jej modulárnosť uľahčuje pridelenie jednotlivých činností samostatným profesijným skupinám. Tento softvér prináša do podniku prehľad nad vykonávanými kontrolami s možnosťou zamerania pozornosti na objavené indikácie a ich vývin s cieľom zabezpečenia ekonomickej nápravy vo vhodnom čase.

Moduly

 • OTK kontroly náhradných dielov

  plánovanie, evidencia a archivácia technických kontrol náhradných dielov.

 • Jadrové palivo

  plánovanie, evidencia a archivácia kontrol palivových kaziet.

 • Diagnostika točivých strojov

  plánovanie, evidencia a archivácia kontrol točivých strojov.

 • Elektro diagnostika

  plánovanie, evidencia a archivácia elektrodiagnostických meraní.

 • Prevádzkové kontroly

  plánovanie, evidencia a archivácia technických kontrol rôznych typov na zariadeniach.

 • IS KOSSIK

  komunikačná platforma na uľahčenie koordinácie kontrol.

Ďalšie projekty

LIMS – KVALICHEM LIMS

Aplikácia pre podporu systému riadenia kvality laboratórií.

IS MOSTY

Aplikácia pre evidenciu kontrol na mostných objektoch.