Kritická infraštruktúra

IS MOSTY

Aplikácia pre evidenciu kontrol na mostných objektoch.

IS MOSTY je informačný softvér zameraný na podporu kontrolných a evidenčných činností zabezpečujúcich vyhovujúci technický stav mostných objektov. Softvér bol vyhotovený v spolupráci s lídrami mostných technikov SR, pričom dnes v sebe zahŕňa vylepšenia vyplývajúce zo skúseností z viac ako 10 ročnej prevádzky. Vďaka využívaniu jednotných formulárov sú výstupy kontrolných činností unifikované, čo zabezpečuje jednoduchšiu zrozumiteľnosť v nadväzujúcich procesoch údržby, opráv, rekonštrukcie a plánovania finančných prostriedkov na tieto úkony. Pomocou tohto softvéru sa dajú kompletné informácie o mostoch jednoducho zdieľať pomocou výpočtovej techniky v rámci celej SR.

Ďalšie projekty

IS ASSIK

Aplikácia pre evidenciu kontrol na zariadeniach.

PQS

Softvér na podporu procesov trvalého zlepšovania kvality a efektívnosti podniku